Premi Josep Clusa

2022
Premi

Josep Clusa 2022


Des de la primera edició, l’Altre Festival entrega el Premi Josep Clusa per reconèixer aquells espectacles, projectes o companyies que destaquen en les arts escèniques i la salut mental.
Aquest any volem reconèixer a una companyia d’arts escèniques que promogui alguns dels objectius que conformen l’ànima de l’Altre Festival:

https://laltrefestival.cat/wp-content/uploads/2022/06/Teatre_ClubResRes_0105.jpg

1. Aconseguir el benviure i la inclusió de les persones amb problemàtiques de salut mental i sense a través de les arts escèniques.

2. Donar a conèixer la realitat de la salut mental, de manera positiva, constructiva i enriquidora.

3. Promoure la diversitat i l’accessibilitat a la cultura i les arts. La barreja de persones amb problemes de salut mental i sense en les companyies obre maneres noves de fer i crea llenguatges i formats nous.

En aquests moments el premi Josep Clusa està tancat.