BARCELONA

L’Altre Festival 2022

10 – 12 de juny de 2022
Convocatòria

2022

En aquests moments la convocatòria de la vuitena edició de l’Altre Festival Internacional d’Arts Escèniques i Salut Mental està tancada.


L’Altra

Convocatòria

Si sou una companyia de persones amb problemàtica de salut mental, o familiars, o professionals de la salut mental, o amigues, o professionals de les arts escèniques, o conegudes, o una creadora individual, o tot a l’hora i teniu un espectacle, us recomanem fer la inscripció al nostre Newsletter per rebre la informació relacionada amb les noves convocatòries.

Newsletter

Com funciona la

convocatòria


01. Calendari

Cada any l’Altre Festival obre la convocatòria durant el mes de desembre i es tanca en el mes de gener del següent any.


02. Presentació de propostes

Tant les companyies aficionades com les professionals, han d’omplir la respectiva fitxa d’inscripció publicada en aquest web, segon la modalitat a la que es vulguin presentar, durant el temps que la convocatòria romangui oberta.


03. Resolució

Entre el mes de febrer i març es dona a conèixer la programació provisional.


L’Altre

FAQ

Aquí et deixem les respostes a les preguntes més freqüents.

  • Para quién va dirigida la convocatoria de l’Altre Festival?
  • Me puedo presentar en las dos modalidades?
  • Cuándo está abierta la convocatoria?
  • Como presentar mi propuesta?
Para quién va dirigida la convocatoria de l’Altre Festival?

L’Altra convocatoria para compañías aficionadas va dirigida a escoger espectáculos de teatro, danza, poesía escénica, circo o cualquier otra disciplina escénica, pensados, creados, interpretados o producidos por personas con problemas de salud mental o compañías vinculadas al mundo de la salud mental,

La convocatoria para compañías profesionales va dirigida a escoger espectáculos de teatro, danza, poesía escénica, cabaret, circo, performance o cualquier otra disciplina escénica, que tengan la Salud Mental como temática principal.

Me puedo presentar en las dos modalidades?

Sí. La presentación de una propuesta en esta convocatoria no es excluyente de ser presentada, al mismo tiempo, a la convocatoria de compañías aficionadas o profesionales, bajo criterio de las propias compañías.

Cuándo está abierta la convocatoria?
La convocatoria de l’Altre Festival está abierta habitualmente en el mes de diciembre y enero. La comunicación de las compañías seleccionadas se publica en el mes de febrero.
Como presentar mi propuesta?

Para optar a participar en L’Altre Festival, hay que rellenar la ficha de inscripción publicada durante las fechas de la convocatoria.

En caso de las compañías profesionales hay que rellenar la ficha de inscripción y adjuntar un máximo de tres documentos con información sobre el espectáculo (sinopsis, currículum de la compañía, ficha técnica, ficha artística, imágenes, etc.) Es obligatorio facilitar un enlace para visionar el espectáculo entero en línea.

En caso de las compañías aficionadas hay que rellenar la ficha de inscripción.
  • Soy una compañía aficionada, que debo tener en cuenta para presentar mi propuesta?
  • Soy una compañía profesional, que debo tener en cuenta para presentar mi propuesta?
Soy una compañía aficionada, que debo tener en cuenta para presentar mi propuesta?

La duración de los espectáculos será de máximo 1 hora y deberán adecuarse a las características técnicas de la sede de l’Altre Festival. No hay otras restricciones en cuanto a número de intérpretes, idioma, género dramático u otros aspectos

Soy una compañía profesional, que debo tener en cuenta para presentar mi propuesta?

L’Altre Festival no pone ninguna restricción a las características de los espectáculos (duración, género dramático, idioma, etc.), excepto que se adecúen a las características técnicas de la sede del festival.