Objectius

Benvinguda a

L’Altre Festival

Imagina un Altre món. Un món sense etiquetes, ple de diversitat i accessible per a tothom. Un món habitat per les arts escèniques. Benvinguda a l’Altre Festival Internacional d’Arts Escèniques i Salut Mental!


Arts escèniques

Propostes artístiques creades, protagonitzades o relacionades amb persones amb experiències diverses en salut mental, cercant la interacció entre espectacles professionals, no-professionals i aficionats.Salut
Mental

Totes les persones tenim dret a formar part del món cultural com a creadores, intèrprets o espectadores. No hem de perdre la riquesa de totes aquestes veus infrarepresentades.

Els nostres

objectiusTreballem pel

benviure

Volem aconseguir el benviure (benestar emocional i inclusió) de les persones amb problemes de salut mental i sense a través de les arts escèniques.
Lluitem contra

l’estigma

Donem a conèixer la realitat de la salut mental a la societat des d’un vessant positiu i inclusiu.Promovem

la diversitat i l’accessibilitat

Donem la veu a les persones que no tenen accés als circuits culturals habituals.Investiguem en nous

formats escènics

Co-produïm espectacles en col·laboració amb artistes professionals i no-professionals, amb vocació experimental.