L’Altra història

L’Altra

història

L’Altre Festival és la culminació d’un projecte social i cultural nascut fa vint-i-dos anys amb la creació de la companyia estable La Trifulga dels Fútils, vinculada en els seus origens al Centre de Dia Pi i Molist i que anys més tard va esdevenir una entitat independent i autogestionada.

La idea del Festival va néixer l’any 2015 a Barcelona i tres anys més tard es va replicar a Manresa. El 2018, un grup de persones a l’Argentina va decidir organitzar El Otro Festival_Rosario i, conjuntament, vàrem començar a treballar en The Other Festivals, un festival de festivals, una comunitat de comunitats.

https://laltrefestival.cat/wp-content/uploads/2022/01/Frida_Praga.jpg